לגבי חוקיות תקנון מוסכם בבנין משותף

שאלה: בתקנון המוסכם של הבנין המשותף בו אני גר רשום "בהתאם לאמור בסעיף 57 לחוק אנו קובעים כי שטחי ההצמדות לא יכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף" האם ניתן לתקוף את האמור בתקנון המוסכם ולחייב את הדיירים שיש להם מחסן אחד או יותר מוצמדים להכלילם בשיעור החלקים ברכוש המשותף לצורך חישוב חלקם באחזקת הבנין (דמי ועד)? המצב כרגע הוא שדירות ללא מחסנים משלמות תשלום זהה לדירות שיש להם מחסן אחד או יותר מה עוד שבחלק מהמחסנים נפרץ הקיר והם הפכו לעוד חדר בדירה אליה הם מוצמדים . תודה רבה על האנפורמציה … (רז)

תשובהעו"ד יעקב רוזנשיין אומר: תקנון מוסכם הינו מסמך חוזי בעל נפקות משפטית כבדת משקל, בו התחייבו לקבל על עצמם כלל דיירי הבניין את תנאיו והתניותיו בטרם רישום הבניין בפנקס הבתים המשותפים. התקנון כאמור הינו מחייב את הדיירים החתומים עליו ומעבר לכך אף את אלו שנכנסו בנעליהם של הרוכשים הראשונים (אגב הרוכשים שלאחר מכן אמורים היו לדעת על הימצאותו של תקנון מוסכם, שכן בנוסח רישום המקרקעין הדבר מאוזכר ומצוין). ביתר ספציפיות, במידה ודייר אשר בבעלותו מחסן ואשר הפך את השימוש בו לחדר מגורים, חייב היה בטרם שינוי ייעודו של המחסן ,לקבל היתר כדין מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה באזור מגוריו. בודאי לכששינה המחסן ייעודו ,עליו בנוסף לקבלת היתר כדין על כל הכרוך בכך מההיבט של תשלום אגרה ותוספת לארנונה, לשלם בעבור המטראז' אשר לא נכלל במניין מטראז' הרכוש המשותף ולפיכך לדעתי, ניתן לחייבו בתוספת תשלום לוועד הבית.

החוקים הרלבנטיים לעניין זה הינם: סעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בכל הקשור לפגיעה לא מידתית בקניינו של אדם, חוק החוזים כללי בכל הקשור להפרת התקנון, וחוק התכנון והבנייה בכל הקשור לשינוי ייעוד ושימוש שלא כדין במחסן למטרת מגורים.לכך ניתן להוסיף אף את פקודת הנזיקין בכל הקשור למטרד ו/או הפרת חובה חקוקה

Comments

comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *